• Nákladná doprava v SR
  • Predaj motorovej nafty OMV
  • Výkup kovového odpadu
  • Prenájom plôch pre firmy
  • Žeriavová dráha v areáli
viac info...

O nás

Firma ZÓNA, s.r.o. vznikla v roku 1991 v bývalých priestoroch autodopravy št.podniku Kovosmalt Fiľakovo.V priebehu rokov firma rozšírila svoju činnosť autodopravy aj na výkup kovového odpadu z výroby okolitých firiem a výkup a odvoz odpadu od súkromných osôb.
V areáli firma poskytuje predaj motorovej nafty OMV. Momentálne firma disponuje s rozlohou areálu 21.000 m2, s možnosťou prenájmu častí areálu, skladov, plôch vhodných na rôzne podnikateľské účely ako parkovanie kamiónov, predaj rôzneho druhu materiálu, okrasných drevín a iné, s prístupom z hlavnej cesty alebo s možnosťou prenájmu v uzavretom chránenom areáli. Poloha firmy v blízkosti štátnej hranice s Maďarskom nevylučuje možnosť podnikania aj so zahraničím.